Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda Parasal Sınırlar Artırıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda 06.12.2017 tarihinde görüşülen, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 20.12.2017 tarihli ve 30276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 7063 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11 inci maddesi ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Başvuru” başlıklı 68 inci maddesinde değişiklik yapılmış ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda uygulanan parasal sınırlar arttırılmıştır. 

Günümüzde tüketicilere yeni arz edilen, özellikle teknolojik ve elektronik malların (akıllı telefon, bilgisayar, tablet vb.), mobilya, beyaz eşya gibi dayanıklı tüketim mallarının fiyatları yüksek tutarlı olduğu, bireysel olarak kullanılan söz konusu malların uyuşmazlığa konu edilmesi halinde Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvurulara ilişkin parasal sınırlar çok düşük kalmaktadır. Tüketici Hakem Heyetlerinin gerek 22 yıllık tecrübesi gerekse alt yapısının güçlendirilmiş olması dikkate alındığında, özellikle bireysel kullanılan ancak yüksek tutarlı mallara ilişkin uyuşmazlıkların, Tüketici Mahkemelerine gitmeden Tüketici Hakem Heyetlerinin görev alanında çözüme kavuşturulmalarını temin etmek amacıyla güncelleme yapılmıştır.

 

Buna göre, Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda;

  • Değeri 4.570,00-TL’nrin altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,
  • Büyükşehir Belediyesi statüsünde olan illerde ise 4.570,00-TL ile 6.860,00-TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, görevli olacaktır.

İlçemiz Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz tarafından yapılan açıklamada “İlçemiz Hakem Heyeti Başkanlığına 2017 yılı içinde 513 başvurunun yapıldığını, 492 başvurunun karara bağlandığını, bu başvurulardan 388’i tüketici lehine, 101’i tüketici aleyhine sonuçlandığını, 3 başvurunun da görevsizlik kararının verildiğini, 21 başvurunun ise 2018 yılına devir ettiğini" 

 Tüketici Hakem Heyetlerinin, 6502 sayılı Kanun kapsamında yer alan, ayıplı mal ve hizmetlerden, ayıptan kaynaklanan seçimlik haklardan, haksız şartlardan, garanti belgesinden, satış sonrası hizmetlerden, mesafeli sözleşmelerden, abonelik sözleşmelerinden ve diğer tüketici sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda ve Tüketici, satıcı/sağlayıcılar arasındaki uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetlerinin görevli ve yetkili olduğunu belirterek vatandaşlarımızın başvurularını şahsen Orhangazi Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına gelerek şahsen yapabilecekleri gibi e-devlet üzerinden de başvuruda bulunabileceklerini, işlemlerini daha hızlı ve takibinin daha kolay olacağını” söyledi.

 

Bilgilerinize iyi çalışmalar dileriz.

 

ORHANGAZİ KAYMAKAMLIĞI