ULUSAL KURULUSLAR
 

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu
 
http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhak/insanhaklari.htm
 
Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı
 
http://www.basbakanlik.gov.tr/sourcedesign/TURK.asp?
 
Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 
http://www.adalet.gov.tr/aihm/aihmk.htm
 
Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Siyasi İsler Genel Müdürlüğü
 
http://www.mfa.gov.tr/grupa/ac/aca/default.htm
 
Avrupa Konseyi Nezdinde ki Türk Delegasyonu-Strazburg
 
http://www.mfa.gov.tr
 
İçişleri Bakanlığı İnsan Hakları ve Uluslararası Kuruluşlar Dairesi
 
http://www.icisleri.gov.tr
 
İçişleri Bakanlığı APK Başkanlığı
 
http://www.icisleri.gov.tr/apk/Daireler/AnaSayfa/InsanHaklariDairesi.htm
 
Jandarma Genel Komutanlığı İnsan Hakları Şube Müdürlüğü
 
http://www.jandarma.gov.tr/jihidem/ana_sayfa.htm
 
Emniyet Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Şube Müdürlüğü
 
http://www.egm.gov.tr/temuh/insanhaklari1.htm
 
Sağlık Bakanlığı İnsan Hakları Şube Müdürlüğü
 
http://www.saglik.gov.tr/sb/default.asp?sayfa=birimler&cid=13
 

 
ULUSLARARASI KURULUSLAR
 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
 
http://www.echr.coe.int
 
Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi
 
http://www.echr.coe.int