İLÇEMİZİN TARİHÇESİ
 
Yerleşim ünitesi olarak Orhangazi; II. Osmanlı Padişahı Orhan Bey tarafından 1362 yılında kurulmuştur. 

             Orhan Bey burada kendi adına bir camii ve hamam yaptırarak civarda bulunan Türk aşiretlerini buraya yerleştirmiştir.  Pazarköy adını alan bu yerleşim merkezi o sıralarda İznik'e bağlıydı. 

              1879 yılında Pazarköy  bucak merkezi olmuştur. 1893 yılında ise Bursa iline bağlı ilçe merkezi olmuş ve 1913 yılında Orhangazi adını almıştır.

                İstiklal harbi sırasında ilçe Yunan işgaline uğrayıp, tarihin en karanlık ve talihsiz dönemini yaşamıştır. 1920-1922 yılları arasındaki işgal 2 yıl sürmüştür. 10 Eylül 1922 tarihinde işgalci Yunan kuvvetleri ilçeyi terk etmişlerdir. Her tarafı yakıp, yıktıkları için Kaymakamlık bir süre Gürle köyünde göreve devam etmiştir.