<>KAYMAKAMLIK PERSONELİ
Kadir YILMAZ
Yazı İşleri Müdürü
Ayla Şenay UZ
Şef
Ayşegül BEDİR Bilgisayar İşletmeni
İmmahan EROĞLU V.H.K.İ
Sonay KAYA V.H.K.İ
Mehmet ŞEN Yazı İşleri Personeli
Abdullah DENLÜ  Özel Kalem Görevlisi
Şerafettin ESEN Koruma Görevlisi
Adnan ARTAN Koruma Görevlisi