Dernek Kuruluşu:
1- ORHANGAZİDEKİ DERNEK LİSTESİ İÇİN  tıklayınız.
2- DERNEK KURULUŞ BİLDİRİM FORMU İÇİN tıklayınız.
3- ŞUBELİ ÖRNEK DERNEK TÜZÜĞÜ İÇİN tıklayınız.
4- TEBLİĞATI ALIM YET.KİŞİ İÇİN  tıklayınız.
 
Genel Kurum İşlemleri:
1-YÖNETİM KURULU KARARI İÇİN tıklayınız.
2-TEBLİGAT BELGESİ İÇİN tıklayınız.
3-TUTANAK​ İÇİN tıklayınız.
4-KONGRE DİVAN TUTANAĞI İÇİN tıklayınız
5-ERTELENEN (İKİNCİ) KONGRE DİVAN TUTANAĞI İÇİN tıklayınız.
6-EK_3 GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ​ İÇİN tıklayınız.
7-DENETİM RAPORU ÖRNEĞİ İÇİN tıklayınız.
8-FAALİYET RAPORU TASLAĞI​ İÇİN tıklayınız.
 
Dernek Beyannamesi:
1-DERNEK BEYANNAME ÖRNEĞİ​ İÇİN tıklayınız.
2-DERNEK İÇ DENETİM RAPORU ÖRNEĞİ İÇİN tıklayınız.
3-İŞLETME HESABI TABLOSU ÖRNEĞİ İÇİN tıklayınız.
 
Fesih İşlemleri:
1-YÖNETİM KURULU KARARI​ İÇİN tıklayınız.
2-TEBLİGAT BELGESİ​ İÇİN tıklayınız.
3-HAZİRUN LİSTESİ İÇİN tıklayınız.
4-TUTANAK​ İÇİN tıklayınız.
5-GENEL KURL TOP.TUTANAĞI​ İÇİN tıklayınız.
6-TASFİYE TUTANAĞI​ İÇİN tıklayınız.
7-TESLİM TESELLÜM BELGESİ​ İÇİN tıklayınız.
8-FESİH DİLEKÇE​ ÖRNEĞİ İÇİN tıklayınız.
 
Derbis İşlemleri:
1-DERBİS DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN tıklayınız.
2-DERNEKLERLE İLGİLİ  DİLEKÇE ÖRNEKLERİ İÇİN tıklayınız.
 
 
Yardım Toplama İşlemleri:
1-YÖNETİM KURULU KARAR ÖRNEĞİ İÇİN tıklayınız.
2-YARDIM TOPLAMA FORM DİLEKÇE İÇİN tıklayınız.
3-YARDIM TOPLAMA HESAP BİLANÇOSU İÇİN tıklayınız.
4-ÖRNEK  TUTANAK İÇİN tıklayınız.
5-MAKBUZ  BASTIRMAK İÇİN YÖNETİM KURULU KARARI ÖRNEĞİ tıklayınız.
6-GERÇEK KİŞİ RAPORU İÇİN tıklayınız.
7-BEYAN KARAR ÖRNEĞİ İÇİN tıklayınız.