Orhangazi Kaymakamlığı Avrupa Birliği Projeleri ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi, Ülkemizin Avrupa Birliğine adaylık sürecinde AB müktesebatına ve Ulusal kalkınma planlarına uygun, kaymakamlık ana ve bağlı birimlerinde kapasite oluşturmak ve geliştirmek amacıyla Orhangazi Kaymakamlığı bünyesinde Haziran 2011 tarihinden itibaren faaliyet göstermektedir.
           Orhangazi Kaymakamlığı AB Projeleri ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi, Ülkemizin Avrupa Birliğine adaylık sürecinde AB müktesebatına ve Ulusal kalkınma planlarına uygun, kaymakamlık ana ve bağlı birimlerinde kapasite oluşturmak ve geliştirmek, AB kurumları, Dünya Bankası, ülkemizdeki büyükelçilikler, Avrupa Birliği Bakanlığı ve diğer ulusal ve uluslar arası kurum/kuruluşlar tarafından yapılan ülkemizin yararlanabileceği proje teklif çağrılarını, bu kapsamda yapılan her türlü etkinliğin ilgili kurum/kuruluşlara, tüm vatandaşlara duyurmak, İlimizle,  AB’ye üye ülke kentlerinin karşılıklı bilgi, deneyim ve teknolojilerini paylaşmak, kamu yönetiminde ve sivil toplumdaki yeni gelişmeleri takip etmek ve Avrupalılık boyutunu ilçemize taşımak, Ar-Ge,Ür-Ge ve inovasyona dayalı özel sektör, kamu, STK işbirliğine dayalı projeler üretmek, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile talepleri halinde yerel yönetim kuruluşlarına proje ortağı bulmada yardımcı olmak, karşılaşılan her türlü sorunda teknik destek sağlamak temelinde yapılacak çalışmaları yürütmek üzere kurulmuştur.
 
Merkezimizde alanında tecrübeli 2 personel bulunmaktadır;
 
Bülent AYDIN :  AB Projeleri ve Eğitim Koordinatörü
 
Mehmet ÖDEMİŞ :Dış İlişkiler ve İkili İşbirlikleri Koordinatörü
:  
 
 
 
PROJELER:
 
1-Sizinleyiz  (Bebka)
2-Dersimiz proje  (Bebka)
3-Paşapınar köylü kadınları  dayanışma projesi   (Bebka)
4-Gençlerin mavi projesi    (Gençlik ve Spor Bakanlığı)
5-AB projesi  (ULUSAL AJANS)
6-OTSO’ ya teknik  destek projesi (Bebka)
7-Okul  AB projesi  (Ulusal Ajans)
 
YAPILAN FAALİYETLER:
 
     1-AB Ve Dış ilişkiler Koordinasyon Merkezi Ofis Teşrifi yapılarak, tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına tanıtımı yapıldı.
     2-Facebook sayfası oluşturuldu, Kaymakamlığımız web sayfası güncellendi.
     3-Projemiz kapsamında İlce Çocuk Hakları Komisyon toplantılarına katıldık.
     4-Kadın istihdamı ile ilgili proje toplantısı yapıldı.
     5- İlçemizdeki mahalle muhtarlarına yönelik projeler konusunda bilgilendirme toplantıları yapıldı.
     6-Spor ile ilgili olarak ilçemizde görev yapan Beden Eğitimi Öğretmenleri  ve  yetkili kişilerle toplantı yapıldı.
     7- AB Ve Dış ilişkiler Koordinasyon Merkezimiz referans alınarak Orhangazi Belediyesi bünyesinde AR-GE birimin oluşturulması                 sağlandı.
     8-OTSO Proje Destek Ekibinin kurulmasına öncülük edildi.
     9-Orhangazi Kent Konseyi Proje Ekibinin kurulmasına öncülük edildi.
    10-Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarının kurulmasını sağladı.
     11-Seminer Günleri Kapsamında;
                a) Protokol ve Nezaket Kuralları,
                b) Madde Bağımlılığı ve Zararları,
                c) İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği
                d) Çevreden Gelebilecek Tehlikeler ve Güvenli İnternet Kullanımı konularında seminerler verildi,
12-İlce Milli Eğitim Müdürlüğüne Eylem planı yapıldı
13-Bilim şenliği organizasyonu merkezimiz tarafından yapıldı.
14-AB Gençlik Projeleri Kapsamında ÇEK CUMHURİYETİ ‘ ne gidilerek faaliyete katılım sağlandı.
15- Orhangazi de toplam 50 kişiye Proje Yazma Eğitimi verildi.
16-Valilik ve Ulusal ajans tarafından yapılan toplantılara düzenli olarak katılarak, bilgilerin güncellenmesi sağlamaktadır.
17-Çeşitli kurum ve kuruluşlara proje hazırlamaları konusunda danışmanlık hizmetleri vererek yardımcı olmaya çalışıyoruz.
18-Güncel gelişmeler her zaman takip edilmektedir.
19-Proje alt ekibi ile izleme ve Değerlendirme toplantısı yapıldı.
20- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Kaymakamlığımızın da ortak Karakter Eğitimi Konulu AB Projesi yazıldı.
21-Sizinleyiz Projesi nihai raporu hazırlandı.
22- Gedelek Köyü işletme sahipleri ile ilgili toplantı yapıldı.
23-SİZİNLEYİZ Projesi bitiş toplantısı yapıldı.
24-SİR Eğitimi yapıldı.
25- OTSO Yönetim Kurulu Toplantısına Katılarak danışmanlık hizmeti verildi.
26- 6 Nisan Proje üst ekibi yani ilce protokolü ve AR-GE ekipleri ile toplantı yapıldı.
27- 07 Nisan 2016 Orhangazi- İznik – Yenişehir havzası Doğa Toplantısı yapıldı.
28-21-24 Nisan tarihlerinde İstanbul da Orhangazi Belediyesi AR-GE Ekibi ,OTSO  Proje  destek Ekibi Kent Konseyi, Okullardan Proje Yazma Eğitimi almış Öğretmenler, STK’ ların katıldığı 3 günlük bir Proje Yazma Çalıştayı yapıldı.
 
 
Orhangazi Kaymakamlığı Avrupa Birliği Projeleri ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi Facebook Sayfası:
https://www.facebook.com/orhangazi.arge/?ref=aymt_homepage_panel